Vlaams Belang Hove

Hove heeft geen enkele baat bij fusiegeen fusie Edegem-Hove

Waar rook is, is vuur. Onder impuls van Homans smeden de lokale NVA besturen plannen om een fusie Edegem-Hove te voltrekken in de volgende legislatuur. Een gemeente van minder dan 15000 inwoners zou moeilijk en niet rendabel te besturen zijn ... een zeer vreemde kronkel want de statistieken leren dat de vorige fusierondes erg weinig succes hebben opgeleverd. De zogenaamde fusiegemeenten staan allemaal danig in het (donker)rood. Uiteraard staat de gunstige kaspositie van Hove aanlokkelijk te blinken voor de aangrenzende gemeenten.

Het feit dat Hove een fusie zou nodig hebben om de financiële lasten te verlichten is dan ook zeer kort door de bocht genomen. Laat ons even naar de cijfers kijken en de vergelijking maken. (ref: statisitek en databanken van het Vlaamse Gewest)

- De financiële schuld bedraagt in Hove 2.772.000€ of 338€ per inwoner
- De financiële schuld bedraagt in Edegem 17.622.000€ of 828€ per inwoner
- De gemiddelde financiële schuld per inwoner in het Vlaamse Gewest : 1.172€!
- De financiële schuld van het OCMW Hove bedraagt 196.000 € of 24€ per inwoner
- De financiële schuld van het OCMW Edegem bedraagt 11.428.000 € of 537€ per inwoner!
- De gemiddelde OCMW schuld per inwoner in het Vlaamse Gewest : 347€
- Het gemiddelde inkomen per inwoner te Hove : 24.280€
- Het gemiddelde inkomen per inwoner te Edegem : 21.546€
- Het gemiddelde inkomen per inwoner in het Vlaamse Gewest : 18.163€
- Percent geboorten in kansarme gezinnen in Hove: 3.4% (dalend)
- Percent geboorten in kansarme gezinnen in Edegem: 9,7% (stijgend)
- Percent geboorten in kansarme gezinnen in Vlaamse Gewest: 12,00% (stijgend)

Iemand die zegt dat Hove als kleine gemeente moeilijk te besturen is komt van een andere planeet. Hove is één van de laatste residentiële gemeentes in de Antwerpse Zuidrand. Geen industrie, geen noemenswaardige verkeersproblemen, geen verstedelijking. Dit unieke karakter mag niet verloren gaan! Er is geen enkel financieel of economisch motief dat dit rechtvaardigt. De burger mag hier niet het slachtoffer van worden.

De fusie zou gerechtvaardigd worden doordat de overheid 500€ schuldenlast per inwoner zou overnemen. Dit is fundamenteel fout en ruikt naar socialisme 'old school', zeer raar dat notabene de NVA dit verdedigt. Wie hoopte op verandering is er dus aan voor de moeite. Schulden worden niet weggewerkt door ze te verschuiven, want het is uiteindelijk dezelfde belastingsbetaler die daarvoor opdraait, maar door een goed bestuur. En als dat laatste te moeilijk is moet het huidige bestuur zijn conclusies maar trekken ipv zijn toevlucht te zoeken in een fusie.

Het Vlaams Belang is geen voorstander van het samenvoegen van gemeenten en zal zich samen met de Hovese burger verzetten. "Dicht bij de burger" en "Gemeentelijke autonomie" zijn belangrijke waarden die niet mogen sneuvelen door financiële of politieke motieven!

EEN FUSIE MOET VRIJWILLIG ZIJN EN NOOIT POLITIEK INGEGEVEN - FUSEREN OM TE FUSEREN, DAAR DOEN WIJ NIET AAN MEE